Publc flash

publc flash

tumblr_o9mnv63sk31tbm0ijo1_gifv (×). package { import abcbuceo.info; import abcbuceo.info; public class PointExample extends Sprite { public function PointExample() { var point1:Point = new. La Commission européenne a souhaité connaître la situation du grand public en ce qui concerne certains aspects importants relatifs à l'«Internet» et à son. Värdet för dy adderas med ursprungsvärdet för y för att skapa ett nytt y -värde. Returnerar det här objektets strängrepresentation, formaterad i enlighet med språkspecifika konventioner. Värdet för dx adderas med ursprungsvärdet för x för att skapa ett nytt x -värde. Number — Interpoleringsnivån mellan de två punkterna. I följande exempel används klassen PointExample för att skapa ett antal nya Point-objekt vid olika x,y -koordinater. Number — Den mängd som den vågräta koordinaten x ska förskjutas med.

Publc flash Video

Meghan + Prince Harry

Publc flash Video

Grand Opening New Brand Name Smartphone Alcatel 0 Kips @ ETL Publc abcbuceo.info Värdet för dy adderas med ursprungsvärdet för y för att skapa ett nytt y -värde. Boolean Anger om en instans av klassen Object finns i prototypkedjan för objektet som anges som parameter. Number — Den mängd som den vågräta koordinaten x ska förskjutas med. Boolean — Värdet true om objektet är lika med detta Point-objekt. Returnerar Point — Den nya punkten. Om ett språkelement inte översätts visas det på engelska. Point Subtraherar koordinater för en annan punkt från koordinaterna för den här punkten så att en ny punkt skapas. publc flash publc flash Point — Point-objektet varifrån data kopieras. Point Subtraherar koordinater för en annan punkt från koordinaterna för den här punkten så att en ny punkt skapas. String Returnerar det här objektets strängrepresentation, formaterad i enlighet med språkspecifika konventioner. Point [statisk] Bestämmer en punkt mellan två angivna punkter. Två punkter är lika om de har samma värden för x och y. Returnerar en sträng som innehåller värdena för x- och y-koordinaterna. Returnerar String — Strängrepresentationen av koordinaterna. Number — Den mängd som den lodräta koordinaten y ska förskjutas med. String Returnerar det här objektets heiße inderin, formaterad i enlighet med språkspecifika konventioner. Point [statisk] Konverterar ett par med polära koordinater online dating and sex en kartesisk punktkoordinat. Kopierar alla punktdata från källans Point-objekt hornychat anropande Point-objekt. Number [statisk] Returnerar avståndet mellan pt1 och pt2. Point — Point-objektet varifrån data kopieras.

: Publc flash

Publc flash She asks for anal
Single canada Visa ärvda publika egenskaper. Sedan används trace -metoden för att visa resultaten för de olika klassmetoderna. Point Skapar en kopia av det här Point-objektet. Dölj ärvda publika egenskaper. Avgör om whats bbw mean punkter är lika. Innehåll thai porno sites Referenshandbok för ActionScript 3. Om du inte skickar några parametrar för den här metoden skapas en punkt vid 0,0. Mutter zeigt ihrer tochter wie man fickt API-element längd Math. Number — värdet som ska tilldelas punkten. Point — Den första punkten.
Publc flash Heather harmon bikini
TEENS IN THE BACKSEAT 789
Publc flash Ben 10 naked
Innehåll i Referenshandbok för ActionScript 3. Number — värdet som ska tilldelas punkten. Object En referens till klassobjektet eller konstruktorfunktionen för en given objektinstans. Returnerar Boolean — Värdet true om objektet är lika med detta Point-objekt. Returnerar Point — Det nya Point-objektet. Om du inte skickar några parametrar för den här metoden skapas en punkt vid 0,0. Exempel Så här använder du exemplet. HelpBox översätts till exempel inte till något språk. Ju närmare värdet för parametern f ligger 0, desto närmare ligger den interpolerade punkten den andra punkten parameter pt2. Anger om den angivna egenskapen sex meetup och är uppräkningsbar. Skalar linjesegmentet mellan 0,0 och den aktuella 100 porno till en angiven längd. Point — Den andra punkten. Exempel Så här använder du exemplet.

0 thoughts on “Publc flash”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *